Het artrose netwerk

Het artrose netwerk

Onze praktijk participeert ook binnen het artrosenetwerk Zwolle en wij zijn extra geschoold in de begeleiding van patiënten met artrose van heup en knie en de postoperatieve behandeling van patiënten met een totale heup- of knieprothese. Wij onderhouden korte lijnen met de orthopeden via rapportages over het beloop van de behandelingen.


Fysiotherapie na Total Knee of Total Hip Prothese

Artrose of slijtage van gewrichten kunnen leiden tot veel pijnklachten. Behalve pijn, kan ook de functie van het betreffende gewricht in meer of mindere mate beperkt worden. Dit kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, maar denk ook aan sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om bepaalde gewrichten geheel of gedeeltelijk te vervangen door een kunstgewricht.

Een nieuwe knie (TKP) of nieuwe heup (THP) zijn hier de meest voorkomende voorbeelden van.


De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces na een operatie, waarbij het kunstgewricht geplaatst is. U, als patiënt, moet opnieuw leren lopen en diverse andere functies zullen opnieuw aangeleerd moeten worden of verbeterd moeten worden. Denk daarbij aan traplopen of fietsen. De mobiliteit en de kracht zijn belangrijke aspecten binnen het herstel, maar ook het bewegingsgevoel, stabiliteit en de coördinatie verdienen veel aandacht.


In het begin zal de fysiotherapeut bij u thuis komen, om daar de behandeling te starten. Zo kan er gekeken worden wat de mogelijkheden in de thuissituatie zijn, te denken valt aan gaan liggen/ opstaan uit bed, traplopen enz. Indien u in staat bent naar de praktijk te komen, wordt de behandeling daar voortgezet.

Onze fysiotherapeuten begeleiden u in het volledige traject naar een optimaal herstel van dagelijkse activiteiten.