Fysiotherapie bij sportblessures

Fysiotherapie bij sportblessures

Fysiotherapie bij sportblessures is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten..


Onze fysiotherapeuten helpen u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden. Een fysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt.

De behandeling wordt afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Wij kijken naar uw motoriek en analyseren de blessure, die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.


Uw fysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende en geavanceerde diagnostische of behandelapparatuur  kunnen ook deel van de behandeling uitmaken.


Voor welke klachten en vragen is fysiotherapie bij sportblessures geschikt?

  • uiteraard sportblessures,  zoals runners- of jumpersknee, knieklachten, hielspoor, fasciitis plantaris, achillespees problemen etc.
  • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • blessurepreventie advies
  • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering


Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zonder verwijzing komt (dat kan sinds 2006) wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgebreid onderzocht en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch eerst door huisarts en/of specialist worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts.


Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na de screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook doorverwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.