Huisregelement

Huisregelement

Praktijkregels Fysiotherapie Elburg

Behandeling vindt plaats via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of op verwijzing van huisarts of specialist.

Bij uw eerste afspraak vragen wij om een geldig legitimatiebewijs omdat we verplicht zijn uw BSN nummer te vermelden in uw patientendossier en uw pasje van uw zorg verzekering. Wij vragen u voor iedere behandeling een badhandoek mee te nemen.


U bent zelf verantwoordelijk voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en voor de dekking van uw fysiotherapiebehandeling.

U dient zelf bij te houden of er een overschrijding plaatsvindt van het aantal fysiotherapiebehandelingen die u vergoed krijgt van uw ziektekostenverzekering.

Behandelingen die niet (meer) vergoed worden door uw zorgverzekring komen voor eigen rekening. Onze tarieven vindt u bij de balie.


Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels m.b.t. het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient.

Al deze zaken zijn vastgelegd in een reglement.


Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.

Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten, waarnemers, evt. stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.


De fysiotherapeuten die werkzaam zijn in onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register.

In het CKR van het Koninklijk Nederland Genootschap worden fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of de behandeling van een van de fysiotherapeuten of een van de andere medewerkers kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan een van de maatschapsleden. Wij proberen dit in overleg met u op te lossen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.