Directe toegang

Directe toegang

Sinds het zorgstelsel dat op 1 januari 2006 is ingevoerd, is het voor iedereen mogelijk om zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut te gaan. U moet er wel rekening mee houden dat fysiotherapie alleen in een beperkt aantal gevallen wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.


Dit is namelijk alleen het geval bij:

  • kinderen tot 18 jaar, waarbij maximaal 9 behandelingen per jaar worden vergoed (en eventueel 9 extra behandelingen). Alleen in het geval van chronische indicaties worden alle behandelingen fysiotherapie van minderjarigen vergoed.
  • chronische patiĆ«nten vanaf 18 jaar, waarbij de behandelingen vanaf de 21e keer worden vergoed. Hierbij wordt wel eerst uw eigen risico gebruikt.


In alle andere gevallen kunt u mogelijk een beroep doen op uw aanvullende verzekering, als u die heeft afgesloten. Het hangt echter van uw eigen verzekeringspolis af of en hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt. Dit kan per verzekeraar en per jaar verschillen. Hier hebben wij geen zicht op, dus u moet zelf of met de hulp van uw verzekeraar uw polis nakijken.

Directe toegang en uw huisarts

Uw huisarts houdt trouwens wel een centrale rol in de coƶrdinatie van uw zorg. Als fysiotherapeut blijven wij uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Het blijft ook mogelijk om met een verwijsbrief van uw huisarts naar de fysiotherapeut te gaan, als u dat liever wilt. Voor chronische indicaties is soms wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Zonder verwijsbrief eerst een screening

Als u rechtstreeks bij ons komt, doen wij eerst een korte screening. Aan de hand van deze screening bepalen we of u door ons behandeld kunt worden of dat we u moeten doorverwijzen naar uw huisarts. Dit laatste doen we als er sprake is van een ziekte of aandoening die wij als fysiotherapeut of manueel therapeut niet kunnen behandelen.